Type 74 Tank

A wip of a tank I am working on.

Frank dzidowski type 74 v testm v048
Frank dzidowski tank wip v004
Frank dzidowski desktop v016
Frank dzidowski type 74 v testm fp v047a
Frank dzidowski desktop v014
Frank dzidowski type 74 zbrush v001